نمایه نویسندگان

آ

  • آقائی، مهرداد صدی القرآن الکریم فی شعر محمد مفتاح الفیتوری [دوره 1، شماره 1، 1398، صفحه 129-140]

ا

  • احمدی، جمال بررسی اندیشه های کلامی مولوی کورد [دوره 1، شماره 1، 1398، صفحه 81-106]
  • احمدی، عبدالحمید آشنایی‌زدایی معنایی در شعر اسلامی معاصر (بررسی موردی؛ آرایه تشخیص در شعر هارون هاشم رشید) [دوره 1، شماره 1، 1398، صفحه 39-56]

ج

  • جعفری، جمیل الواقع التراثی الدینی والتحویر العصری الفنی فی سدومیات خلیل حاوی [دوره 1، شماره 1، 1398، صفحه 107-128]

ح

  • حقایقی، زهرا روابط بینامتنی کلمات قصارامام علی(ع)درسروده‌های شاهانه شاهنامه [دوره 1، شماره 1، 1398، صفحه 15-38]

ر

ع

  • عبدی، صلاح الدین تصویر سازی خشونت سیاسی در رمان‌های نجیب کیلانی (بررسی موردی رمان‌ لیالی ترکستان) [دوره 1، شماره 1، 1398، صفحه 57-80]
  • عبداللهی، حسن روابط بینامتنی کلمات قصارامام علی(ع)درسروده‌های شاهانه شاهنامه [دوره 1، شماره 1، 1398، صفحه 15-38]
  • عبدالله زاده، فواد آشنایی‌زدایی معنایی در شعر اسلامی معاصر (بررسی موردی؛ آرایه تشخیص در شعر هارون هاشم رشید) [دوره 1، شماره 1، 1398، صفحه 39-56]

ن

  • نارویی، سعید آشنایی‌زدایی معنایی در شعر اسلامی معاصر (بررسی موردی؛ آرایه تشخیص در شعر هارون هاشم رشید) [دوره 1، شماره 1، 1398، صفحه 39-56]
  • نهیرات، احمد الواقع التراثی الدینی والتحویر العصری الفنی فی سدومیات خلیل حاوی [دوره 1، شماره 1، 1398، صفحه 107-128]