تعداد مقالات: 12
1. روابط بینامتنی کلمات قصارامام علی(ع)درسروده‌های شاهانه شاهنامه

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 15-38

حسن عبداللهی؛ زهرا حقایقی


2. آشنایی‌زدایی معنایی در شعر اسلامی معاصر (بررسی موردی؛ آرایه تشخیص در شعر هارون هاشم رشید)

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 39-56

فواد عبدالله زاده؛ عبدالحمید احمدی؛ سعید نارویی


4. بررسی اندیشه های کلامی مولوی کورد

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 81-106

جمال احمدی


5. الواقع التراثی الدینی والتحویر العصری الفنی فی سدومیات خلیل حاوی

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 107-128

احمد نهیرات؛ جمیل جعفری


6. صدی القرآن الکریم فی شعر محمد مفتاح الفیتوری

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 129-140

مهرداد آقائی؛ غلامعباس رضائی هفتادر


7. تجلی انواع التزام در شعر أحمد مطر

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 26-1

محسن پیشوایی علوی؛ گلبهار نادری؛ پروین یوسفی


8. معرفی و بررسی ترجمه‌های قرآن کریم از مصطفی خرم‌دل (بررسی موردی تفسیر نور و شنه‌ی ره‌حمه‌ت)

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 45-27

شرافت کریمی؛ جمیل جعفری؛ سعدی صفار کلکان


10. مقایسه غم غربت در میان شاعران مهجر، مورد مطالعه شاعران مهجرِ فلسطین و لبنان

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 75-61

حبیب کشاورز؛ مهدی ترکشوند


12. دراسة بلاغیة لشعر البشنویّ الکردیّ

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 121-107

سودابه مظفّری؛ عبدالإله عبدالوهاب هادی العرداوی