نمایه نویسندگان

آ

 • آقائی، مهرداد صدی القرآن الکریم فی شعر محمد مفتاح الفیتوری [دوره 1، شماره 1، 1398، صفحه 129-140]

ا

ب

 • بحری، خداداد دلالت‌های تصویر‌های بیانی مبتنی بر حس ذائقه (خوردنی و نوشیدنی) در قرآن کریم [دوره 1، شماره 2، 1398، صفحه 59-45]

پ

ت

 • ترکشوند، مهدی مقایسه غم غربت در میان شاعران مهجر، مورد مطالعه شاعران مهجرِ فلسطین و لبنان [دوره 1، شماره 2، 1398، صفحه 75-61]

ج

 • جعفری، جمیل الواقع التراثی الدینی والتحویر العصری الفنی فی سدومیات خلیل حاوی [دوره 1، شماره 1، 1398، صفحه 107-128]
 • جعفری، جمیل معرفی و بررسی ترجمه‌های قرآن کریم از مصطفی خرم‌دل (بررسی موردی تفسیر نور و شنه‌ی ره‌حمه‌ت) [دوره 1، شماره 2، 1398، صفحه 45-27]

ح

 • حقایقی، زهرا روابط بینامتنی کلمات قصارامام علی(ع)درسروده‌های شاهانه شاهنامه [دوره 1، شماره 1، 1398، صفحه 15-38]

ر

ص

 • صفار کلکان، سعدی معرفی و بررسی ترجمه‌های قرآن کریم از مصطفی خرم‌دل (بررسی موردی تفسیر نور و شنه‌ی ره‌حمه‌ت) [دوره 1، شماره 2، 1398، صفحه 45-27]

ع

 • عبدی، صلاح الدین تصویر سازی خشونت سیاسی در رمان‌های نجیب کیلانی (بررسی موردی رمان‌ لیالی ترکستان) [دوره 1، شماره 1، 1398، صفحه 57-80]
 • عبداللهی، حسن روابط بینامتنی کلمات قصارامام علی(ع)درسروده‌های شاهانه شاهنامه [دوره 1، شماره 1، 1398، صفحه 15-38]
 • عبدالله زاده، فواد آشنایی‌زدایی معنایی در شعر اسلامی معاصر (بررسی موردی؛ آرایه تشخیص در شعر هارون هاشم رشید) [دوره 1، شماره 1، 1398، صفحه 39-56]

ک

 • کریمی، شرافت معرفی و بررسی ترجمه‌های قرآن کریم از مصطفی خرم‌دل (بررسی موردی تفسیر نور و شنه‌ی ره‌حمه‌ت) [دوره 1، شماره 2، 1398، صفحه 45-27]
 • کشاورز، حبیب مقایسه غم غربت در میان شاعران مهجر، مورد مطالعه شاعران مهجرِ فلسطین و لبنان [دوره 1، شماره 2، 1398، صفحه 75-61]

م

 • مصطفى علی، طاهر بین قصیدة (القلب) للشاعر الکردیّ صافی الهیرانیّ وقصیدة (النای) لمولانا جلال الدین الرومیّ؛ دراسة مقارنة فی التأثّر العکسیّ [دوره 1، شماره 2، 1398، صفحه 105-77]
 • مظفّری، سودابه دراسة بلاغیة لشعر البشنویّ الکردیّ [دوره 1، شماره 2، 1398، صفحه 121-107]

ن

 • نادری، گلبهار تجلی انواع التزام در شعر أحمد مطر [دوره 1، شماره 2، 1398، صفحه 26-1]
 • نارویی، سعید آشنایی‌زدایی معنایی در شعر اسلامی معاصر (بررسی موردی؛ آرایه تشخیص در شعر هارون هاشم رشید) [دوره 1، شماره 1، 1398، صفحه 39-56]
 • نهیرات، احمد الواقع التراثی الدینی والتحویر العصری الفنی فی سدومیات خلیل حاوی [دوره 1، شماره 1، 1398، صفحه 107-128]

ی

 • یوسفی، پروین تجلی انواع التزام در شعر أحمد مطر [دوره 1، شماره 2، 1398، صفحه 26-1]