درباره نشریه

دو ‌فصلنامه‌ی مطالعات ادب اسلامی بر اساس مجوز شماره 83508 مورخ 1400/06/22 مدیر کل دفتر سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، در حوزه‌های مختلف زبان و ادبیات عربی، با تمرکز بر ادب اسلامی و با هدف نشر پژوهش‌های مبتکرانه، علمی و اصیل در جهت تبیین، تفهیم و گسترش ابعاد مختلف ادبیات اسلامی به دو زبان فارسی و عربی منتشر می‌شود.