تماس با ما

نشانی: سنندج، خیابان پاسداران، دانشگاه کردستان، دانشکده ادبیات و زبان، طبقه دوم، دو فصلنامه مطالعات ادب اسلامی

کد پستی: 15175 - 66177

شماره تلفن: 08733664600 داخلی 2212

شماره همراه: 09188774521 (جمیل جعفری مدیر داخلی نشریه)

آدرس­ سایت­ مجله: http://jilr.uok.ac.ir 

پست الکترونیکی: jilr@uok.ac.ir


CAPTCHA Image