راهنمای نویسندگان

راهنمای تدوین و نگارش مقالات

 

پژوهشگران محترمی که علاقه‌مند به ارسال مقالات خود به مجله مطالعات ادب اسلامی هستند، می‌توانند بر اساس تخصص خود و ضمن رعایت کامل اصول اخلاقی در پژوهش، روش‌های تحقیق و شیوه‌های ویرایش و نگارش علمی، مقالات خود را منحصرا از طریق وبگاه اختصاصی: jil.uok.ac.ir  به دفتر مجله ارسال نمایند. بدیهی است مقاله‌ای که فاقد ساختارهای مورد نظر مجله و قالب تعیین شده‌ آن باشد، به نویسنده برگردانده می‌شود.

 

 شیوه نامه‌ی تنظیم متن

 

1)       در سمت راست سر‌صفحه‌ی صفحات فرد، عنوان مقاله و در سمت راست سر‌صفحه‌ی صفحات زوج، مشخصات مجله و در سمت چپ آن، شماره‌ی صفحه نوشته شود.

2)      فاصله میان سطرها در همه قسمت‌های مقاله 1 سانتی متر باشد.

3)     حاشیه راست و چپ 4 سانتی‌متر و بالا و پایین 5/4 سانتی‌متر باشد.

4)      لازم است عنوان کلی هر قسمت و نیز زیر‌بخش­های آن نسبت به متن، با یک سطر فاصله از یکدیگر جدا شوند.

5)     در صورتی که در درون مقالات فارسی عبارات یا جملات عربی آورده می‌شود، قلم آن قسمت باید مطابق قلم (فونت) متن عربی باشد.

6)      لازم است نویسنده/نویسدگان محترم تمام علائم نگارشی و نیم‌فاصله‌ها را به دقت رعایت نمایند.

7)     باید میان علائم نگارشی با کلمه قبل از آن فاصله‌ای نباشد؛ اما اگر از پرانتز یا گیومه استفاده شد، باید آن دو را به کلمه بعد چسباند و وقتی پرانتز یا گیومه بسته شد، باید میان آنها و کلمه قبل فاصله‌ای نباشد.

8)     در نگارش مقاله به زبان عربی، نویسنده باید با دقت کامل قلم و قواعد املای صحیح زبان عربی  از قبیل: موارد همزهای وصل و قطع، یاء، تشدید، تاء تأنیث مدوره، عدم فاصله میان واو و کلمه پس از آن، کاف بدون سرکش در پایان کلمات و غیره را رعایت نماید.

9)      در صفحه اول مقاله تنها این موارد نوشته شود: عنوان کامل مقاله، نام نویسنده/نویسندگان (در مقالات دارای بیش از یک نویسنده نام نویسنده مسؤول با علامت * مشخص شود)، رتبه علمی، محل اشتغال، نشانی کامل نویسنده/نویسندگان شامل: نشانی پستی، شماره تلفن همراه، شماره دورنگار و پست الکترونیکی.

10)    متن فارسی با قلم 12 Bnazanin و متن عربی با 14 Traditional Arabic نوشته شود. لازم است اندازه قلم  Bnazanin در سایر قسمت‌های مقالات فارسی و  قلم Traditional Arabic در سایر قسمت‌های مقالات عربی به شرح زیر باشد:

 مقالات فارسی:

عنوان مقاله با 16 سیاه نوشته شود.

کلمه چکیده با 14 سیاه نوشته شود.

کلمه کلید‌‌واژه‌ها با 14 سیاه نوشته شود.

متن چکیده و کلید واژه‌ها با قلم 12 نازک نوشته شود.

عناوین اصلی در متن با قلم 14 سیاه نوشته شود.

عناوین‌ فرعی در متن با قلم 13 سیاه نوشته شود.

کلمات و حروف لاتین در متن با قلم 11Times New Roman نوشته شود.

فهرست مصادر و مراجع با قلم 12 نوشته شود.

سر صفحه در با قلم سیاه 10   Bnazanin

مقالات عربی:

عنوان مقاله با 18 سیاه نوشته شود.

کلمه چکیده با 14 سیاه نوشته شود.

کلمه کلید‌‌واژه‌ها با 14 سیاه نوشته شود.

متن چکیده و کلید واژه‌ها با قلم 12 سیاه نوشته شود.

عناوین اصلی در متن با قلم 14 سیاه نوشته شود.

عناوین‌ فرعی در متن با قلم 13 سیاه نوشته شود.

کلمات و حروف لاتین در متن با قلم 11Times New Romanنوشته شود.

فهرست مصادر و مراجع با قلم 12سیاه نوشته شود

سر­ صفحه با قلم سیاه 10  Traditional Arabic

 

11) لازم است چکیده در 10 تا 12 سطر (با 180 تا 200 کلمه) و به سه زبان عربی، فارسی وانگلیسی و فقط در یک پاراگراف و دربردارنده بیان مسأله به صورت کلی، اهمیت و اهداف و خلاصه‌ای از مهمترین یافته‌های مقاله باشد. همچنین لازم است در هر کدام از چکیده‌ها عنوان مقاله و نام و سمت نویسنده/نویسندگان آورده شود.

12) باید تعداد کلمات کلیدی 5 تا 7 کلمه باشد و چکیده فارسی و انگلیسی در مقالات فارسی و نیز چکیده‌ی عربی و انگلیسی در مقالات عربی به ترتیب به صورت متوالی در یک صفحه و زیر هم بیایند. چکیده انگلیسی باید با قلم 11 Times New Roman  نوشته شود.

13) لازم است مقاله عربی، چکیده فارسی هم داشته باشد و چکیده در پایان مقاله در یک صفحه مستقل آورده شود.

14) مقدمه باید در‌بردارنده بیان مسئله، پرسش‌ها و اهداف پژوهش، روش  و پیشینه پژوهشی موضوع و نیز بیان نوآوری‌های پژوهشگر در موضوع مورد نظر باشد. هر کدام از اجزاء مقدمه در یک پاراگراف مستقل آورده می‌شود و نیازی به عنوان مستقل ندارد.

15) پیکره اصلی مقاله باید شامل متن اصلی، تبیین مبانی نظری، بحث و تحلیل علمی و روشمند، تقسیم‌بندی‌های محتوایی و مواردی از این دست باشد.

16) نتیجه مقاله شامل نتایج منطقی و مفید در قالب گزاره‌های خبری است که مهمترین دستاوردهای پژوهش به‌شمار می‌آیند.

17) لازم است ابتدای هر بند (پارگراف) با نیم سانتی‌متر تو‌رفتگی شروع شود؛ البته سطر نخستِ زیر هر عنوان، نباید تو‌رفتگی داشته باشد.

18) پانوشت (در صورت نیاز به آن) شامل معادل عربی یا لاتینِ اسامی خاص، اصطلاحات تخصصی، فهرست اختصارات نا‌آشنا  یا نام اصول دستور زبان است و نباید موردی جز این موارد در آن بیاید. برای نوشتن پانوشت از ابزار references استفاده شود و شماره‌های مورد نظر به هیچ وجه به صورت دستی نوشته نشود.

19) پی‌نوشت (در صورت نیاز به آن) شامل توضیحات تکمیلی مفید و ضروی مربوط به مطالب پیکره اصلی مقاله است که به دلیل پرهیز از اطناب و عدم ارتباط محتوایی کامل با متن پیکره، در پایان مقاله و بعد از نتیجه به ترتیب شمارگان آورده می‌شود.

20) لازم است توضیح واژگان یا ترجمه ابیات که آمدن آن در متن مقاله ضرورت ندارد، در پی‌نوشت بیاید. یادآور می‌شود نباید پی‌نوشت مقاله طولانی و دربردارنده مطالب اضافی باشد.

21) برای نوشتن پی­‌نوشت­‌ها به هیچ وجه از ابزار references استفاده نکنید، بلکه به‌­صورت دستی شماره مورد نظر را تایپ کنید و با ابزار superscriptکه به شکل  x2در برگه home در نرم‌افزار word وجود دارد، عدد تایپ شده را کوچک کنید و در گوشه‌ی بالای متن قراردهید؛ به ­طوری که درست مانند شماره ارجاع با استفاده از ابزار رفرنس باشد.

22) صرفا برای نقل قول مستقیم از علامت گیومه فرانسوی «  » و برای بیان نام‌ها و واژه‌ها ویا تأکید بر عبارت‌های خاص، علامت گیومه انگلیسی "  " استفاده شود. در سایر موارد نباید از این نشانه استفاده کرد.

23) در بیان پیشینه و نیز در متن مقاله عنوان کتاب­‌ها ایتالیک شود و عنوان مقالات درون گیومه قرارگیرد؛ لذا از سیاه کردن نام مقاله یا سیاه کردن و درون گیومه قراردادن نام کتاب‌ها پرهیز شود.

24) جهت پیشگیری از اشتباه در متن مقاله و در فهرست منابع (و نه در ارجاعات داخل متن) پس از سال‌های هجری قمری و هجری شمسی به ترتیب علامت اختصاری ق و ش نوشته شود.

25) اشعار باید درون جدول تنظیم شود؛ به این ترتیب که با استفاده از ابزار table در محیط word، یک جدول سه ستونی ایجاد کنید و مصراع اوّل را درون ستون اوّل و مصراع دوم را درون ستون سوم قرار دهید. ستون دوم (وسط) نیز برای فاصلة بین دو مصراع در نظر گرفته شود. سپس نشانگر را در انتهای هر مصراع قرار ­دهید و با گرفتنِ هم‌زمان کلیدهای shiftو enter مصرع را بکشید تا انتهای تمام مصراع­‌های هر بیت در یک راستا به طور منظم قرار گیرد.

26) در مقاله تنها ابیات عربی که با فونت 13 Traditional Arabic  تایپ شده­‌اند و نیز عناوین قسمت‌ها سیاه شوند؛ لذا از سیاه کردن سایر مطالب مقاله خودداری شود.

27) در مورد جدول‌ها، تصاویر و نمودارها، عنوان در بالا و توضیحات و منبع در زیر آن نوشته شود و دارای شماره پیاپی باشد.

نحوه ارجاع به منابع

 

الف: نحوه ارجاع در داخل متن مقاله باید به صورت زیر باشد:

1)       تمام ارجاعات مستقیم داخل گیومه فرانسوی (« » ) قرار گیرد.

2)      باید تمام ارجاعات داخل متن غیر ایتالیک، داخل پرانتز و به این صورت نوشته شود: (نام خانوادگی نویسنده، سال: صفحه) و اگر کتاب چند جلدی باشد به صورت: (نام خانوادگی نویسنده، سال: ج/ص) نوشته شود. از نوشتن حروف اختصاری ص یا ج خود‌داری شود.

3)     ارجاع به آیات قرآن کریم به صورت نام سوره/شماره آیه و داخل پرانتز آورده شود.  لازم است عبارات قرآنی یا آیات منقول از قرآن کریم داخل پرانتز قرآنی و با اعراب کامل نوشته شود.

4)      نقل قول‌های مستقیمِ بیش 40 کلمه یا بیش از از پنج سطر، به صورت جدا از متن اصلی پس از یک سطر فاصله و با یک سانتی‌‌متر تورفتگی از هرطرف و با همان قلم متن، ولی با اندازه 11 در مقاله فارسی و اندازه 12 در مقاله عربی نوشته شود.

5)     نشانه­ های ویرایشی نقطه، نقطه ویرگول و ویرگول بعد از ارجاع درون متنی و گیومه نوشته شود.

6)      اگر منبعی که به آن ارجاع داده شده، تاریخ نشر یا مکان نشر آن معلوم نباشد، در متن فارسی به جای تاریخ علامت اختصاری بی‌تا و در متن عربی علامت لا‌تا نوشته شود.

ب: نحوه نوشتن فهرست منابع و مصادر

لازم است فهرست منابع و مصادر مقاله بر اساس شیوه‌نامه مجله‌ی پژوهش‌های ادب اسلامی‌که برگرفته از روشAPA  است، نوشته شود و در نوشتن آن اصول زیر به دقت رعایت شود:

1)       فهرست منابع و مصادر شامل فهرست منابع و آثاری است که نویسنده به طور مستقیم یا غیر مستقیم در متن مقاله به آن ارجاع داده است؛ بنابر‌این اگر منبعی تنها در فهرست منابع ذکر شود در حالی که در داخل متن بدان ارجاع داده نشده، باید از فهرست منابع حذف شود.

2)      آثاری که در مقدمه برای توضیح پیشینه‌ی پژوهش آورده می‌شود، فقط در صورتی در فهرست منابع نوشته می‌شود که در متن مقاله از آن استفاده شده باشد.

3)     لازم است شیوه نوشتن منابع غیر فارسیِ غیر لاتین (عربی، کردی و غیره) به زبان فارسی باشد؛ به عنوان مثال در نوشتن مشخصات منبع عربی به چای چاپ، الطبع نوشته نشود.

4)      در فهرست منابع برای منابعی که تاریخ نشر یا مکان نشر در آنها نوشته نشده است، در موضع ذکر تاریخ و مکان نشر به ترتیب بی‌تا و بی‌مک نوشته شود.

5)     در صورتی که از مرجعی چند چاپ موجود باشد، استفاده از چاپ انتقادی، یا ویراست جدید ارجح است.

6)      در موضوعات مختلف، استفاده از منابع دست اول و معتبر و متن اصلی منبع (به جای ترجمه یا گزیده‌ی آن) ضرورت دارد.

7)     اگر در متن مقاله به چند اثر از یک نویسنده ارجاع داده شد، باید هرکدام از آن آثار بر اساس تاریخ نشر تفکیک شود. در فهرست منابع نیز با نام اثر مشخص شود.

8)     اگر در مقاله به دو یا چند اثر از یک نویسنده که در یک سال چاپ شده، ارجاع داده می‌شود، لازم است در ارجاع داخل متن، آن منابع با الف و ب و ج مشخص و تفکیک شود و در فهرست منابع نیز قبل از ذکر سال در داخل پرانتز با الف و ب و ج آنها را مشخص شود؛ مثل: (أدونیس، 2010 الف: 56).

9)      در صورتی که در متن مقاله به نام مؤلفی اشاره و مطلبی از او نقل می‌شود، در ارجاع داخل متن در پایان نقل قول فقط سال و صفحه مورد نظر نوشته و از تکرار نام نویسنده خود‌داری شود؛ مثل: (1801: 75) و در صورتی که صفحه خاصی از منبع مد نظر نباشد، فقط سال درون پرانتز نوشته شود.

10)    در صورتی که دو ارجاعِ پشت سر هم از یک منبع و یک صفحه باشد، به جای تکرار، به نوشتن "همان" در پرانتز اکتفا شود؛ امّا اگر صفحه یکی نباشد، شمارة صفحه نیز بعد از دو نقطة بیانی آورده شود؛ مثل: (همان: 85).

11)    لازم است عنوان کتاب­‌ها و دیگر منابع در فهرست منابع به طور کامل و مطابق آنچه در منبع آمده، نوشته شود.

12)   در فهرست منابع درصورتی‌ که نام مؤلّف معلوم نباشد، نام اثر جایگزین آن می‌‌شود.

13)  در ارجاع به منابع قدیمی ایتدا نام اشهر مؤلف‌ آورده شود.

14)   ارجاع به وبگاه‌های اینترنتی در صورت ضرورت و زمانی است که منابع مکتوب در آن موضوع وجود نداشته باشد و نیز وبگاهی که به آن استناد داده شده، در آن موضوع، مرتبط و تخصصی و موجه باشد.  

15)  در فهرست منابع، به ترتیب ابتدا منابع فارسی و عربی و کردی با هم و در یک بخش و سپس منابع انگلیسی و فرانسه و غیره در بخشی دیگر نوشته شود.  

16)   منابع و مآخذ باید بر اساس ترتیب حروف الفبا و بدون شماره باشد و در هر قسمت کتاب و مقاله و پایان‌نامه بدون تفکیک و با هم نوشته شود؛ اما منابع مربوط به وبگاه­‌های اینترنتی و مصاحبه‌ها بعد از منابع انگلیسی نوشته شود.

17)  در فهرست منابع درصورتی ­که مشخصات منبعی بیش از یک سطر باشد، برای سطر دوم نیم­ سانتی‌متر تورفتگی ایجاد شود.

18)  ارجاع به کتاب‌ها به این ترتیب نوشته شود: نام ‌خانوادگی نویسنده (یا نام اشهر یا کنیه)، نام نویسنده. (سال انتشار داخل پرانتز). عنوان کتاب به صورت سیاه، مترجم یا مصصح یا محقق کتاب: نام و نام خانوادگی، نوبت چاپ، مکان انتشار: ناشر. در صورتی که کتاب فقط به صورت EBook در وبگاه‌های اینترنتی منتشر شده باشد، در پایان نام و آدرس وبگاه و تاریخ مراجعه به صورت کامل نوشته شود.

19)   ارجاع به مجله‌ها به این ترتیب نوشته شود: نام ‌خانوادگی نویسنده، نام نویسنده. (سال انتشار داخل پرانتز). «عنوان مقاله داخل گیومه»، نام مصحح یا مترجم. نام مجله یا دانشنامه (بدون نوشتن کلمه مجله) به صورت سیاه، دوره یا سال، شماره، صفحات ابتدا و انتهای مقاله (بدون نوشتن ص). در صورتی که مقاله از مجلات اینترنتی باشد در پایان نام و آدرس وبگاه و تاریخ مراجعه به صورت کامل نوشته شود.

20)   ارجاع به پایان‌نامه به این ترتیب نوشته شود: نام خانوادگی نویسنده، نام نویسنده. (سال دفاع داخل پرانتز). عنوان رساله، مقطع دفاع شده. نام و نام خانوادگی استاد راهنما، نام دانشگاه و دانشکده محلّ تحصیل دانشجو. (لازم است فقط نام رساله دکتری به صورت کج و سیاه باشد و عنوان پایان­‌نامه کارشناسی ارشد در گیومه قرار‌گیرد و به صورت کج یا سیاه نوشته نشود).

21)   ارجاع به نسخه خطی به این ترتیب نوشته شود:نام خانوادگی مؤلف، نام مؤلف. نام کتاب یا رساله یا نسخه عکسی. شماره نسخه، محل نگداری.

22)  ارجاع به اسناد به این ترتیب نوشته شود:در ارجاع به اسناد تاریخی یا حقوقی ابتدا عنوان سند، شماره طبقه‌بندی و دسترسی و نام آرشیو نوشته شود و برای میکرو‌فیلم‌ها علاوه بر نوشتن مشخصات کتاب، نوشتن شماره میکرو‌فیلم و محل نگهداری آن ضرورت دارد.

23) ارجاعات به وبگاه­‌های اینترنتی به این ترتیب نوشته شود: نام ‌خانوادگی نویسنده، نام نویسنده (تاریخ مراجعه به وبگاه داخل پرانتز). «عنوان موضوع داخل گیومه». نام و نشانی اینترنتی وبگاه به صورت ایتالیک.

24)  یاد‌آور می‌شود ارجاع به وبگاه‌های اینترنتی در صورت ضرورت و زمانی که منابع مکتوب در آن موضوع وجود نداشته باشد، مورد قبول است. همچنین باید وبگاهی که به آن اسنتاد داده شده، مرتبط و تخصصی و موجه باشد.

 

 سایر نکات مهم

 • ارسال مقاله تنها از طریق سامانة مجله‌ی پژوهش‌های ادب اسلامی به نشانی jilr.uok.ac.ir امکان‌‌پذیر است و برای این کار ابتدا باید از طریق گزینة "ورود به سامانه" در سامانه مذکور ثبت نام کنید.
 • مسؤولیت صحت و سقم مقاله به لحاظ علمی و حقوقی به عهده نویسنده/نویسندگان خواهد بود.
 • پس از چاپ مقالات تأیید شده، یک نسخه از مجله به هر یک از نویسندگان محترم اهدا خواهد شد.
 • مجله حق رد یا قبول و نیز ویراستاری علمی و ادبی مقالات را بدون تغییر در محتوا برای خود محفوظ می‌داند.
 • مجله از بازگرداندن مقالات دریافتی پذیرفته یا رد شده به نویسنده/نویسندگان معذور است.
 • مقاله‌های رسیده توسط سه نفر از استادان متخصص به صورت محرمانه داوری خواهد شد.
 • در هر شماره مقالات به ترتیب ابجدی نام نویسنده/نویسندگان چاپ می‌شود.
 • چاپ مقاله پس از تأیید هیأت داوران منوط به تأیید نهایی شورای هیأت تحریریه مجله است.
 • پذیرش علمی مقاله، پس از تأیید هیأت داوران به آگاهی نویسنده خواهد رسید.
 • از نظر مجله پژوهش‌های ادب اسلامی منظور از نویسنده مسؤول در سامانه، کسی است که مسؤول صحت علمی و قانونی محتوای مقاله بوده و نیز مکاتبات و پیگیری‌ها از طریق ایمیل ایشان انجام می‌شود و لذا در سامانه هرکسی که با زدن‌تیکِ مربوط به عنوان نویسنده مسؤول تعیین شود، مکاتبات مجله به ایمیل وی فرستاده می‌شود؛ بنابراین حتما کسی به عنوان نویسنده مسؤول انتخاب شود که هم صحت علمی و قانونی محتوای مقاله را تضمین می‌کند و هم قرار است مکاتبات را پیگیری نماید. بدیهی است در زمان صدور گواهی پذیرش و چاپ مقاله می توان نویسنده مسئول را بنا‌بر نظر نویسندگان تغییر داد.
 • بدیهی است در صورتی که نویسندگان پس از صدور گواهی پذیرش و چاپ، درخواست تغییر نویسنده مسؤول یا تغییر ترتیب قرار‌گرفتن نام نویسدگان ندهند، بر طبق آنچه در در سامانه تعیین کرده‌اند، در مجله چاپ خواهد شد.