اصول اخلاقی انتشار مقاله

مسئولیت رعایت تمام اصول اخلاقی انتشار مقالات بر عهده نویسندگان است.

 

به منظور جلوگیری از ارتکاب ناهنجاری‌های علمی موارد زیر به عنوان اصول مهم درباره مقاله قابل پذیرش در مجله مطالعات ادب اسلامی یادآوری می‌گردد:

1) کلیه نویسندگان اعم از  نویسنده مسؤول که مسؤول مکاتبه و ارسال مقاله به سامانه است و دیگر نویسندگان وظیفه پاسخگویی به موارد حقوقی و اخلاقی مربوط به مقاله را برعهده دارد.

2) نویسنده مسئول باید با هماهنگی نویسندگان همکار خود اقدام به ارسال مقاله نماید.

3) مقاله ارائه شده در این سامانه نباید همزمان در سامانه دیگری ثبت و ارسال شود.

4) مقاله ارائه شده در این سامانه باید دارای اصالت علمی باشد. به عبارت دیگر، بخش زیادی از متن حاصل تلاش فکری و عملی نویسندگان آن باشد.

5) نویسندگانی که اقدام به ارسال آثار کپی‌برداری از پژوهش های منتشر یا ارائه شده قبلی نمایند، مقاله آنان رد خواهد شد و آثار بعدی آنان نیز بررسی نخواهد شد.