اهداف و چشم انداز

دو ‌فصلنامه‌ مطالعات ادب اسلامی در حوزه‌های زبان و ادبیات عربی با تمرکز بر ادب اسلامی به دو زبان فارسی و عربی منتشر می‌شود. گستره موضوعات مقالات این مجله شامل محورهای ذیل  است:

 

1. پژوهش‌های اصیل در زمینه متون شعری با رویکرد اسلامی در دوره‌های مختلف تاریخ ادبیات.

2. پژوهش‌های اصیل در زمینه متون نثری با رویکرد اسلامی در دوره‌های مختلف تاریخ ادبیات.

3. پژوهش در حوزه نقد و نظریه‌ ادب اسلامی

4. پژوهش در موضوعات مختلف ادبیات تطبیقی اسلامی

 

هیأت تحریریه مجله با هدف نشر پژوهش‌ها و نظریه‌های مبتکرانه، علمی و اصیل در جهت توسعه و باز‌فهم ابعاد مختلف ادبیات اسلامی با راهبردهای پژوهش کیفی، کمی و ترکیبی از مقالات نویسندگان، پژوهشگران و استادان  استقبال می‌کند.