داوران

نام داور رشته تخصصی
جواد اصغری
علی افضلی
مهرداد آقائی
السید محمد سالم العوضی
شهیرة برباری
رسول بلاوی
ئارام جلال عبدالله پیرخدری
یدالله پشابادی
محسن پیشوایی علوی
جمیل جعفری
حسام الدین خاکپور
عبدالله رسول نژاد
هادی رضوان
حسن سرباز
علی اصغر شهبازی
علی ضیغمی
سعاد طویل
صلاح الدین عبدی
زینب عبد العزیز
محمدرضا عزیزی پور
قادر قادری ترجمه قرآن به زبان های دیگر
شرافت کریمی
حبیب کشاورز
منصور محمد احمد یوسف ادبیات اسلامی
خدیجة مرات
طاهر مصطفى علی
حسین مهتدی
آزاد مونسی
نوید نقشبندی
احمد نهیرات