عنوان: دو فصلنامه مطالعات ادب اسلامی

مجوز: مجوز رسمی به شماره 83508 مورخ 1400/06/22 وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

حوزه فعالیت: زبان و ادبیات عربی با تمرکز بر ادبیات اسلامی

صاحب امتیاز: دانشگاه کردستان

زبان: فارسی و عربی

فرمت انتشار: چاپی و الکترونیکی

مقالات قابل پذیرش: پژوهش‌های اصیل مرتبط با ادبیات اسلامی، نظریه‌ ادب اسلامی و ادبیات تطبیقی اسلامی

فرایند ارسال مقاله: نویسندگان پس از ثبت نام در سامانه‌ی دو فصلنامه، می توانند با وارد شدن به قسمت نویسندگان مقاله خود را ارسال نموده و  فرایند داوری را صرفا از همان راه پیگیری نمایند.

فرایند مشابه یابی مقاله: تمام مقالات ارسالی، پیش از قرار گرفتن در چرخه ارزیابی، ابتدا توسط سامانه "همیاب سیناوب" مشابه یابی می شوند.

پیروی از قوانین cope: این نشریه تابع قوانین کمیته بین المللی اخلاق در انتشار (COPE) است و از آیین‌نامه اجرایی قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در آثار علمی پیروی می‌نماید. 

فرایند ارزیابی آثار: تمام آثار ارسالی از طریق سامانه ابتدا از نظر هماهنگی با اهداف و دامنه محتوایی مجله و نیز فرمت ظاهری کنترل و پس از آن به صورت ناشناس برای دو یا سه نفر داور متخصص در آن موضوع ارسال می گردد. در صورت تأیید داوران و انجام دقیق اصلاحات احتمالی توسط نویسندگان، مقاله در نوبت چاپ قرار خواهد گرفت.

هزینه چاپ مقالات: دوفصلنامه مطالعات ادب اسلامی برای چاپ مقالات، هیچ هزینه ای دریافت نمی کند و تمامی مراحل داوری و پذیرش و چاپ مقالات رایگان است.

شماره جاری: دوره 1، شماره 2، مرداد 1401، صفحه 1-258 

بانک ها و نمایه نامه ها

ابر واژگان