شماره‌های پیشین نشریه

آمار و ارقام
تعداد دوره 2
تعداد شماره 4
تعداد مقالات 61
تعداد مقالات ارسال شده 159
تعداد مقالات پذیرفته شده 57
درصد پذیرش 36
زمان پذیرش (روز) 191
تعداد مقالات رد شده 53
درصد عدم پذیرش 33

 

عنوان: دو فصلنامه مطالعات ادب اسلامی

مجوز: مجوز رسمی به شماره 83508 مورخ 1400/06/22 وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

حوزه فعالیت: زبان و ادبیات عربی با تمرکز بر ادبیات اسلامی

صاحب امتیاز: دانشگاه کردستان

زبان: فارسی و عربی

فرمت انتشار: چاپی و الکترونیکی

مقالات قابل پذیرش: پژوهش‌های اصیل مرتبط با ادبیات اسلامی، نظریه‌ ادب اسلامی و ادبیات تطبیقی اسلامی

فرایند ارسال مقاله: نویسندگان پس از ثبت نام در سامانه‌ی دو فصلنامه، می توانند با وارد شدن به قسمت نویسندگان مقاله خود را ارسال نموده و  فرایند داوری را صرفا از همان راه پیگیری نمایند.

فرایند مشابه یابی مقاله: تمام مقالات ارسالی، پیش از قرار گرفتن در چرخه ارزیابی، ابتدا توسط سامانه "همیاب سیناوب" مشابه یابی می شوند.

پیروی از قوانین cope: این نشریه تابع قوانین کمیته بین المللی اخلاق در انتشار (COPE) است و از آیین‌نامه اجرایی قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در آثار علمی پیروی می‌نماید. 

همکاری با انجمن ایرانی زبان و ادبیات عربی: بر اساس تفاهم نامه، این نشریه با همکاری انجمن ایرانی زبان و ادبیات عربی منتشر می شود. 

فرایند ارزیابی آثار: تمام آثار ارسالی از طریق سامانه ابتدا از نظر هماهنگی با اهداف و دامنه محتوایی مجله و نیز فرمت ظاهری کنترل و پس از آن به صورت ناشناس برای دو یا سه نفر داور متخصص در آن موضوع ارسال می گردد. در صورت تأیید داوران و انجام دقیق اصلاحات احتمالی توسط نویسندگان، مقاله در نوبت چاپ قرار خواهد گرفت.

هزینه چاپ مقالات: دوفصلنامه مطالعات ادب اسلامی برای چاپ مقالات، هیچ هزینه ای دریافت نمی کند و تمامی مراحل داوری و پذیرش و چاپ مقالات رایگان است.

رتبه علمی: نشریه مطالعات ادب اسلامی در ارزیابی سال 1401 دفتر سیاست گذاری و برنامه ریزی امور پژوهشی وزارت علوم تحقیقات و فناوری، موفق به کسب رتبه "ب" شد.

شماره جاری: دوره 2، شماره 2 - شماره پیاپی 4، شهریور 1402، صفحه 1-286 

واکاوی ترجمه‌ قرآن پیرانی و همکاران بر مبنای الگوی زبان‌شناختی لیچ

صفحه 159-181

10.22034/jilr.2023.63183

قادر قادری؛ عبدالاحد غیبی؛ محمد جهانگیری اصل؛ مهین حاجی زاده؛ حسن اسماعیل زاده باوانی؛ دل آرام نقشبندی


ابر واژگان