نویسنده = عبداللهی، حسن
تعداد مقالات: 1
1. روابط بینامتنی کلمات قصارامام علی(ع)درسروده‌های شاهانه شاهنامه

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 15-38

حسن عبداللهی؛ زهرا حقایقی