نویسنده = عبدالله زاده، فواد
تعداد مقالات: 1
1. آشنایی‌زدایی معنایی در شعر اسلامی معاصر (بررسی موردی؛ آرایه تشخیص در شعر هارون هاشم رشید)

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 39-56

فواد عبدالله زاده؛ عبدالحمید احمدی؛ سعید نارویی