تصویر سازی خشونت سیاسی در رمان‌های نجیب کیلانی (بررسی موردی رمان‌ لیالی ترکستان)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 زبان و ادبیات عربی دانشگاه بوعلی سینا دانشکده علوم انسانی

2 دانشگاه بوعلی سینا دانشکده علوم انسانی

چکیده

تصویر سازی خشونت سیاسی در رمان‌های نجیب کیلانی
(بررسی موردی رمان‌ لیالی ترکستان)


چکیده:
خشونت سیاسی یعنی اعمال اراده و قدرت برای تحقق اهدافی غیر مشروع است و از آنجا که ادبیات آیینة تمام نمای جوامع است که گاه در آن تاریخ ملت‌ها نمودار می‌شود و واقعیت‌های تاریخی جوامع به صورت ادبی تجلی می‌یابد تا پیوند سیاست و ادبیات را بخوبی نشان دهد، از جمله‌ی این آثار، رمان‌ لیالی ترکستان نجیب کیلانی –نویسنده مسلمان مصری –است که او در این رمان‌ به مشکلات‌ ورنج‌های مسلمانان فراتر از مرزهای جهان عرب یعنی ترکستان یا سین کیانگ پرداخته است، و در آن با تصویر سازی خشونت سیاسی و مفاهیم دیگر چون ترور و اعدام وشکنجه قصد دارد این مفاهیم منفی را در معرض دید دیگر مسلمانان قرار دهد. این پژوهش با روش توصیفی تحلیلی قصد دارد با تبیین وتشریح خشونت سیاسی و دیگر مفاهیم مرتبط با آن ، این مفاهیم سیاسی وجامعه شناسی را در این رمان پیاده کند ومهمترین نتایج دست یافته حکایت از آن دارد که این مفاهیم به صورت اشغال یک سرزمین و پایمال کردن احساسات مذهبی، دینی، تبدیل مساجد به مجالس لهو و تغییر توپولوژی ویا جغرافیایی و اتنوگرافی یا نژادی کشور بکار رفته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [العربیة]

دراسة صور العنف السیاسی فی روایات نجیب الکیلانی روایة لیالی ترکستان نموذجا

نویسندگان [العربیة]

  • صلاح الدین عبدی 1
  • شهلا زمانی 2
1 اعضاء اسرة الدراسة فی جامعة بوعلی سینا
2 جامعة بوعلی سینا کلیة العلوم الانسانیة
چکیده [العربیة]

دراسة صور العنف السیاسی فی روایات نجیب الکیلانی
(روایة لیالی ترکستان نموذجا)
الملخص:
العنف السیاسی یعنی ممارسة الإرادة والقوة فی السعی لتحقیق أغراض غیر مشروعة، وبما أن الأدب هو المرآة الکاملة للمجتمعات یظهر فیه تاریخ الأمم ، یتم تجسید الدول وواقعها التاریخیة للمجتمعات بصورة ادبیة.من بین هذه الأعمال ، کانت روایة لیالی ترکستان لنجیب کیلانی ، الکاتب المسلم المصری ، و هو یعالج فی هذه الروایات مشاکل المسلمین ومعاناتهم خارج حدود العالم العربی أی ترکستان أو شینجیانغ. ویوضح فیها العنف السیاسی والمفاهیم الأخرى مثل الاغتیالات وعملیات الإعدام والاغتیالات و یستهدف لهذه المفاهیم السلبیة الی المسلمین الآخرین.تستهدف هذه الدراسة بالمنهج الوصفی التحلیلی، إلى تبیین و توضیح هذه المفاهیم السیاسیة والاجتماعیة فی هذه الروایة و تطبقها. تشیر أهم النتائج إلى أن هذه المفاهیم قد استُخدمت فی احتلال الأرض وقمع المشاعر الدینیة والدینیة ، وتحویل المساجد إلى مجالس المجون و الفسق و مشارکة النساء فی تحریر ارضها و تضامن الدول المحتلة منها الصین و الروسیة القیصزیة لقمع المسلمینو قتل المثقفین بید الصینیین لأنهم یعلمون جیدا أن هولاء المثقفین هم دعاة التحریر وتغییر طوبوغرافیا وإثنوغرافیا للبلاد.
الکلمات المفتاحیة: دراسة الصورة، نجیب الکیلانی، روایة لیالی ترکستان، العنف السیاسی، تغییر طوبوغرافی و اثنوغرافی

کلیدواژه‌ها [العربیة]

  • دراسة الصورة
  • نجیب الکیلانی
  • روایة لیالی ترکستان
  • العنف السیاسی
  • تغییر طوبوغرافی و اثنوغرافی