مقایسه غم غربت در میان شاعران مهجر، مورد مطالعه شاعران مهجرِ فلسطین و لبنان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه سمنان دانشکده علوم انسانی

2 دانشگاه

چکیده

غم غربت یکی از مهم‌ترین مضامین شعری در میان شاعران از گذشته تا کنون بوده است. یکی از دلایل عمده احساس غربت در میان شاعران، مهاجرت به سرزمین‌های دیگر است. برخی از شاعران فلسطین و لبنان نیز به دلایل زیادی از سرزمین خود مهاجرت کرده و در دیگر کشورها ساکن شدند، بنابراین غربت یکی از موضوعات اصلی شعر آنها به شمار می‌رود. از آنجا که انگیزه‌های مهاجرت در میان شاعران فلسطین و لبنان متفاوت است نوع نگاه آن‌ها به غربت نیز تفاوت‌هایی دارد. در این مقاله که بر اساس شیوه تحلیلی-توصیفی نگاشته شده است، غم غربت در میان شاعران فلسطین و لبنان در مهجر را مقایسه کرده‌ایم. نتایج تحقیق نشان می‌دهد که شاعران لبنانی به دلیل زندگی در کشورهای غیر عرب زبان با یک نوع غربت به نام غربت زبانی مواجه هستند اما این نوع غربت در میان شاعران فلسطینی دیده نمی‌شود چون آنها عمدتا در کشورهای عربی به ویژه لبنان، سوریه و اردن زندگی می‌کنند. همچنین شوق به وطن نیز نزد شاعران فلسطینی و لبنانی در مهجر متفاوت است و شاعران فلسطین علاوه بر شوق به وطن، از اشغال وطن و آوارگی نیز سخن می‌گویند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [العربیة]

مقارنة الغربة بین شعراء المهجر، شعراء مهجر فلسطین ولبنان نموذجا

نویسندگان [العربیة]

  • habib keshavarz 1
  • مهدی ترکشوند 2
1 semnan
2 جامعة
چکیده [العربیة]

الشعور بالغربة من أهم الموضوعات عند الشعراء الفلسطینین و الشعراء المهجریون أیضا لهم نفس الشعور بسبب ترک الوطن. مع أن الغربة من أهم موضوعات الشعر لدى الشعراء فی فلسطین والمهجر ولکن هناک فروق بین هذا الشعور. الشعور بالغربة من أهم الموضوعات عند الشعراء الفلسطینین و الشعراء المهجریون أیضا لهم نفس الشعور بسبب ترک الوطن. مع أن الغربة من أهم موضوعات الشعر لدى الشعراء فی فلسطین والمهجر ولکن هناک فروق بین هذا الشعور. نحن فی هذه المقالة بالمنهج الوصفی - التحلیلی نرید المقارنة بین الشعراء الفلسطینیین والشعراء المهجریین فی الشعور بالغربة. الشاعر الفلسطینی یرید أن یسترجع وطنه ولکن الشاعر المهجری خرج من وطنه ویمکنه أن یرجع إلیه ویشعر بالغربة بسبب بعده المکانی. وهناک فرق آخر بین الشعور بالغربة عند الشاعر الفلسطینی والشاعر المهجری وهو الغربة اللسانیة. الشاعر المهجری دخل فی بلاد آخر فی قارة بعیدة لایعرف لغتهم ولکن الشاعر الفلسیطنی إما یعیش فی البلد المحتل إما یعیش مشردا فی الدول العربیة فی المنطلقة و لهذا لایشعر بالغربة اللسانیة. أثر المذاهب الغربیة خاصة المذهب الرومنطیقی فی شعر شعراء المهجر أکثر من الشعراء الفلسطینیین. ویمکن أن نعتبر هؤلاء الشعراء المهجریین من رواد المذهب الرومنطیقی فی الشعر العربی المعاصر. الشاعر المهجری یهرب من واقعه ولکن الشاعر الفلسطینی ینعکس الواقع فی شعره

کلیدواژه‌ها [العربیة]

  • الشعر العربی
  • الغربة
  • فلسطین
  • المهجر الشمالی
  • المهجر الجنوبی