بازخوانی آیات داستان‌های‌ حضرت «مریم» و حضرت «نوح» با تأکید بر رویکرد تکمیل به جای تکرار

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 هیئت علمی، دانشگاه رازی

2 دانش آموخته دکتری، دانشگاه رازی

چکیده

داستان‌های قرآن کریم، به شکل مجموعه‌های پراکنده در سوره‌های مختلف بیان شده‌اند. این پراکندگی، موجب شده تا برخی، موضوع «تکرارِ» این مجموعه‌ها را مبنای تحلیل آن‌ها قرار دهند. پژوهش حاضر با بررسی آیات مربوط به داستان‌های «حضرت مریم و حضرت نوح (ع)» و با رویکردی مبتنی بر تکمیل، نه تکرار‌، این موضوع را بازخوانی نموده و به تفاوت‌های این دو رویکرد، پاسخ می‌دهد. از جمله: رویکرد تکرار، با استناد به آیات مشابه، ضمن توجیه و تفسیر موارد اختلافی، سعی دارد با اثبات یکی بودنِ این مجموعه‌ها و تکراری خواندن آن‌ها، صحنه‌هایی از یک داستان را حذف نماید. در مقابل رویکرد تکمیل، با دقت در موارد اختلافی، ضمن اشاره به تفاوت‌های آن‌ها، جلوه‌ها و صحنه‌های جدیدی را کشف و به لطایف بیانی- بلاغی تازه‌ای دست می‌یابد. نتایج پژوهش نشان می‌دهد، با تأمل در آیات پراکنده‌‌ی متعلق به هر داستان، روشن می‌گردد که هر کدام از این مجموعه‌ها، پرده‌های مختلفی از یک داستان کامل هستند، به طوری که چیدن مرتب آن‌ها در کنار هم، به مثابه چینش مهره‌های یک پازل، تصویری جامع و کامل از کل داستان را شکل می‌دهد. علاوه بر این، می توان گفت: هر یک از این مجموعه‌ها، در حقیقت داستانکی در درون یک داستان بزرگ‌تر هستند. لذا ادعای تکرار در این مجموعه-ها، تنها با تکیه بر وجود چند آیه‌‌ی مشابه و یا با تکیه بر شأن نزول، قابل پذیرش نبوده و جای نقد جدی دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [العربیة]

Recitation of the verses of the stories of "Mary and Noah (a.s.)" Emphasizing a completion approach rather than repetition

نویسندگان [العربیة]

  • علی سلیمی 1
  • nabi ulah pakmanesh 2
1 هیئة التعلیم، جامعة رازی
2 razi university
چکیده [العربیة]

تتوزع قصص القرآن الکریم فی سور مختلفة. وقد دفع هذا التشتت، البعض إلى أن یبنی تحلیلهم على موضوع «التکرار» فی هذه القصص. إن هذه الدراسة، من خلال دراسة الآیات المتعلقة بقصتی «مریم» و «نوح (ع)» وبمنهج یقوم على الإکتمال بدلاً من التکرار، قد أعادت قراءة هذه المسألة وحاولت الإجابة للسؤال الذی یدور حول فرق بین وجهتی النظر: «التکرار» أو «الاکتمال» وشرح هذه المسألة، ما هی الاختلافات وما هی النتائج المترتبة على قبول کل منهما؟ تظهر نتائج البحث أنه من خلال تأمل الآیات المتفرقة التی تخص کل قصة یتبین أن کل آیة من هذه الآیات هی مکملة ولیست تکراراً لآیات أخرى، بحیث أن ترتیبها معاً یشکل نصاً شاملاً ومتکاملاً. صورة کاملة للقصة بأکملها، وکل قطعة تلعب دورًا کقطع اللغز، والتی بترتیبها المنظم تکتمل الصورة العامة للقصة ویعاد إنتاجها، بالإضافة إلى ذلک، تحتوی کل قطعة من هذا اللغز أیضاً على شکل صغیر من اللغز الکبیر، بقدر ما یمکن القول أن کل مجموعة من هذه الآیات هی قصة داخل قصة أکبر. فدعوى التکرار فی هذه المجموعات، معتمداً فقط على وجود بضعة کلمات متشابهة، أو معتمداً على موقف النزول للآیة لا یمکن قبوله، ویستحق نقدا بالجد.

کلیدواژه‌ها [العربیة]

  • القصة القرآنیة
  • نوح
  • مریم
  • التکرار
  • الإکتمال