نویسنده = نهیرات، احمد
تعداد مقالات: 1
1. الواقع التراثی الدینی والتحویر العصری الفنی فی سدومیات خلیل حاوی

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 107-128

احمد نهیرات؛ جمیل جعفری