نویسنده = جمیل جعفری
تعداد مقالات: 2
1. معرفی و بررسی ترجمه‌های قرآن کریم از مصطفی خرم‌دل (بررسی موردی تفسیر نور و شنه‌ی ره‌حمه‌ت)

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 45-27

شرافت کریمی؛ جمیل جعفری؛ سعدی صفار کلکان


2. الواقع التراثی الدینی والتحویر العصری الفنی فی سدومیات خلیل حاوی

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 107-128

احمد نهیرات؛ جمیل جعفری