نویسنده = مظفّری، سودابه
تعداد مقالات: 2
1. معناشناسی اسلوب کنایه در نهج البلاغه (مطالعه موردی در خطبه قاصعه)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 خرداد 1400

سودابه مظفّری؛ فاطمه خرّمیان


2. دراسة بلاغیة لشعر البشنویّ الکردیّ

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 121-107

سودابه مظفّری؛ عبدالإله عبدالوهاب هادی العرداوی