موضوعات = ترجمه قرآن به زبان های دیگر
نقد ترجمۀ واژگان و تعابیر اصطلاحی منتخب از نهج ‌البلاغه بر اساس الگوی معادل‌یابی معنایی میلدرد لارسون (مطالعۀ موردی: ترجمۀ فیض الإسلام)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 فروردین 1403

10.22034/jilr.2024.140472.1117

سید مهدی نوری کیذقانی؛ عباس گنجعلی؛ مسعود سلمانی حقیقی


واکاوی ترجمه‌ قرآن پیرانی و همکاران بر مبنای الگوی زبان‌شناختی لیچ

دوره 2، شماره 2، شهریور 1402، صفحه 159-181

10.22034/jilr.2023.63183

قادر قادری؛ عبدالاحد غیبی؛ محمد جهانگیری اصل؛ مهین حاجی زاده؛ حسن اسماعیل زاده باوانی؛ دل آرام نقشبندی