موضوعات = ادبیات اسلامی
هنر واژه‌گزینی اشعار «علی الجشی القطیفی» در ستایش امام سجاد (ع)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 دی 1402

10.22034/jilr.2024.140275.1102

رضا مظفرنیا؛ محمد جعفری؛ فریبرز جانزاده


دراسة جمالیة فی الصحیفة السجادیة (الدعاء السابع نموذجاً)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 بهمن 1402

10.22034/jilr.2024.140200.1093

مهین حاجی زاده؛ عبدالاحد غیبی؛ عاطفه رحمانی


بررسی ساختار موسیقایی و هارمونی معنا و مبنا در سرودههای زهدآمیز ابن معتز

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 بهمن 1402

10.22034/jilr.2024.140551.1124

ئالا شهسواری؛ علیرضا باقر


بازشناسی تکوین عرفان اسلامی بر اساس شیوه‌های حضور خضر در متون عرفانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 فروردین 1403

10.22034/jilr.2024.140486.1118

نجم‌الدّین جبّاری؛ شایسته احمدی


جمالیّة قیم الأسرة الإسلامیّة فی مرآة "مجمع الأمثال" للمیدانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 فروردین 1403

10.22034/jilr.2024.140075.1109

حمیده صالحی؛ علی خالقی؛ ناظم نعیم کاظم الفرحان


تحلیل بینامتنی دینی در رمان «عمالقة الشمال» نجیب کیلانی

دوره 2، شماره 2، شهریور 1402، صفحه 73-97

10.22034/jilr.2023.139469.1074

حسن سرباز؛ محمود احمدپور؛ قادر قادری


نمایش داستانی تاریخ در متن قرآن

دوره 2، شماره 1، اسفند 1401، صفحه 1-15

10.22034/jilr.2023.61938

Doaa Adel Abd Al Kareem


کارکرد میراث اسلامی در شعر فاروق جویده

دوره 2، شماره 1، اسفند 1401، صفحه 77-93

10.22034/jilr.2023.62361

کاوه رحیمی؛ یحیی معروف


بررسی الهام‌پذیری نمادین از سیره پیامبران در شعر سمیح القاسم

دوره 2، شماره 1، اسفند 1401، صفحه 95-112

10.22034/jilr.2023.62612

مهرداد آقائی؛ خدیجه عرب صالحی؛ طاهره رنجبریان


زیبایی شناسی ساختاری خطبه 155 نهج البلاغه (در وصف خفاش)

دوره 2، شماره 1، اسفند 1401، صفحه 113-135

10.22034/jilr.2023.62467

سمیه مدیری؛ فاطمه برجکانی


هنجارگریزی دستوری در کلمات قصار نهج‌البلاغه

دوره 2، شماره 1، اسفند 1401، صفحه 137-155

10.22034/jilr.2023.62757

حسین چراغی وش؛ عباد محمدیان


بازتاب«أحسن القصص» در شعر مقاومت فلسطین(نمونه‌ی موردی محمود درویش و سمیح القاسم)

دوره 2، شماره 1، اسفند 1401، صفحه 207-227

10.22034/jilr.2023.62700

عبدالله رسول نژاد؛ محمدرضا عزیزی پور؛ پرستو اصغری


تجلی قرآن در رمان «رؤوس الشیاطین» اثر أیمن العتوم

دوره 1، شماره 2، مرداد 1401، صفحه 125-142

10.34785/j022.2022.014

محمدرضا عزیزی پور؛ مرثد نادری


پویایی هنجارگریزی معنایی در قرآن کریم مابین کاربرد و ژرفای معنی

دوره 1، شماره 2، مرداد 1401، صفحه 143-161

10.34785/j022.2022.015

السید محمد سالم العوضی؛ رجب إبراهیم أحمد عوض