دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

بررسی عوامل انسجام دستوری در سوره مبارکه نبأ و ترجمه فارسی آن(بررسی مورد کاوی ترجمه حسین استاد ولی)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 تیر 1402

10.22034/jilr.2023.62760

صلاح الدین عبدی؛ فاطمة زاهد


تحلیل بینامتنی دینی در رمان «عمالقة الشمال» نجیب کیلانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 مهر 1402

10.22034/jilr.2023.139469.1074

حسن سرباز؛ محمود احمدپور؛ قادر قادری


تواصل در گفتمان قرآنی (قصه مریم عذرا)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 مهر 1402

10.22034/jilr.2023.139462.1073

سودابه مظفّری؛ کاوه رحیمی


عوامل اختلاف صیغ الجمع (جمعی السلامة والتکسیر) فی المفردات القرآنیة

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 آذر 1402

10.22034/jilr.2023.139509.1075

علی اکبر فراتی؛ محمد حسن فؤادیان