دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

1. معناشناسی اسلوب کنایه در نهج البلاغه (مطالعه موردی در خطبه قاصعه)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 خرداد 1400

سودابه مظفّری؛ فاطمه خرّمیان


2. کارکرد معنایی واژه «ید» و مشتقات آن در قرآن کریم (مطالعه موردی تفسیر المیزان)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 خرداد 1400

مهرداد آقائی؛ آرزو حسین پور


3. بازخوانی مسأله واژه‌گزینی و گرته‌برداری دستوری در ترجمه‌های کهن قرآن (مقایسه کشف الاسرار و روض الجنان برای نمونه)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 خرداد 1400

علی اصغر شهبازی


4. تجلی قرآن در رمان «رؤوس الشیاطین» اثر أیمن العتوم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 تیر 1400

محمدرضا عزیزی پور؛ مرثد نادری


5. المفردة القرآنیة عند محمد "أبو القاسم" حاج حمد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 تیر 1400

زینب عبد العزیز


6. التراکیب العدولیة ومقاصدها الدلالیة فی القرآن الکریم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 تیر 1400

مبروکة البوعیشی


7. التَّمثُّل السَّردی للتأریخ فی النَّص القرآنی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 شهریور 1400

Doaa Adel Abd Al Kareem